Innovatieve Aanpakken
Innovatieve Aanpakken

Innovatieve Aanpakken

Welkom op de website van Innovatieve Aanpakken!

Doel van het programma Innovatieve Aanpakken is door middel van regionale door gemeenten getrokken Innovatieve Aanpakken het verhogen van het duurzaamheidsniveau van de bestaande particuliere woningenvoorraad en hierbij zorgen voor opschaling en versnelling. Met de Innovatieve Aanpakken worden eigenaar-bewoners gestimuleerd hun woning (in stappen) te verduurzamen richting energieneutraal. De projecten uit het programma zijn in 2019 afgerond en de inzet in 2020 zal zich richten op het delen van de lessen.

Programma Innovatieve Aanpakken: vier jaar ervaring met het verduurzamen van de particuliere woonvoorraad

Het programma Innovatieve Aanpakken is in 2016 opgezet om een impuls te geven aan de energietransitie. Binnen het programma hebben gemeenten samen met coalities van installateurs en aannemers gewerkt aan procesinnovatie voor het verduurzamen van de bestaande koopwoningvoorraad, om daarmee de transitie naar energieneutraal wonen binnen bereik te brengen. 

Het Klimaatakkoord zorgt dat de ervaring van de lnnovatieve Aanpakken zeer toepasbaar is voor de wijkaanpak waarin de gemeenten de regierol hebben. Iedere Nederlander gaat te maken krijgen met het Klimaatakkoord en de complexe individuele vraagstukken, die dat vroeg of laat met zich meebrengt. De keuzes die woningeigenaren individueel of in de wijken maken is afhankelijk van hun woonwensen, individuele verduurzamingsstrategie en het beschikbare aanbod van oplossingen.

Het eindrapport bestaat uit de volgende delen:

Samenwerkingspartners:

 
Cookie-instellingen