Collectief Energieverbeteringen Organiseren (De Leest Next Level)

739 keer bekeken 0 comments

Op deze pagina vind u alle Innovatieve Aanpakken. Zie ook de kaart voor een geografisch overzicht van de aanpakken in één oogopslag.

Dit project in Veghel beoogde duurzame renovatie van 100 grondgebonden woningen, verenigd in twee VvE's. In juni 2018 is gestemd in beide Algemene Ledenvergaderingen over het uitgewerkte renovatieplan. De benodigde 3/4 meerderheid werd niet gehaald, het plan gaat dus niet door.

Update

In 2017 en 2018 hebben enthousiaste en gedreven bewoners onder begeleiding van Bouwhulpgroep een renovatieplan uitgewerkt, met daarin 3 scenario's. Er was een 3/4 meerderheid in de ALV's nodig om het project door te laten gaan. Deze is niet behaald, tot teleurstelling van de betrokkenen.

De besturen van de VvE's beraden zich nu op gedeeltelijke ontbinding. Een groter deel van de woning zou dan in particulier eigendom komen, in plaats van in gezamenlijk eigendom. De inwoners die wel door willen met het verbeteren van hun woning krijgen daarmee meer vrijheid en individuele keuzemogelijkheid.

Het plan om gezamenlijk in een VvE collectieve verbetering tot stand te brengen, is in deze casus niet gelukt.

 

Oorspronkelijke omschrijving van het project

Het zijn grondgebonden rijwoningen, gebouwd in de jaren zeventig. Ofwel het soort woningen waarvan we er veel hebben in Nederland.

De financiële middelen van de (verenigde) eigenaren zijn niet toereikend om een energetisch verbeterplan te betalen. Daarnaast ontbreekt het de eigenaren aan kennis en ervaring om zo’n project tot een goed einde te brengen. (Gedeeltelijke) financiering vanuit de energierekening is een aantrekkelijke en zelfs noodzakelijke optie om tot realisatie te komen.

Wat deze woningeigenaren bijzonder maakt, is dat zij verenigd zijn in twee Verenigingen van Eigenaren. Het zijn geen individuele particulieren met elk een eigen huis, maar particulieren die het eigendom van de schil van hun huizen delen. Dat biedt kansen om als collectief advies en ondersteuning te zoeken, om (object gebonden) leningen aan te gaan en gezamenlijk te besluiten over de technische uitvoering.

De gemeente Meierijstad wil dit project graag een kans geven en de ondersteuning bieden die nodig is. De theorie is dat het verenigen van woningeigenaren de sleutel is voor het organiseren van succesvolle gezamenlijke energieverbeteringen bij particuliere rijwoningen. Als die theorie bevestigd wordt, kan dat leiden tot een kansrijke route voor alle particuliere rijwoningen in Meierijstad en Nederland. Deze route richt zich nadrukkelijk niet op de techniek, maar op het proces en de juridische en financiële uitdagingen van een collectieve energetisch verbetering.

Innoveren in de aanbodzijde gebeurt volop in Nederland. Dit project richt op optimaliseren van de condities aan de vraagzijde.

Twitter

On the map

0  Comments

Cookie settings