Aanpak Leeuwarden 2.0

Rob van Haren April 06, 2017
854 keer bekeken 0 comments

Op deze pagina vind u alle Innovatieve Aanpakken. Zie ook de kaart voor een geografisch overzicht van de aanpakken in één oogopslag.

In de afgelopen 4 jaar is Leeuwarden zeer ervaren geworden in op de klantreis gerichte marketinginspanningen. Velen blijven echter hangen in de eerste fasen van de klantreis of voeren slechts 1 of 2 energiebesparingsmaatregelen uit.

De early adopters zijn grotendeels bereikt en in het CRM-systeem van het Energieloket Slim opgenomen en beschikbaar. Leeuwarden wil middels nieuwe PMC’s nu inzetten op de early majority. Hiertoe focust de gemeente op het stimuleren van vernieuwende marktproposities. Dit leidde reeds tot collectieve inkoopprojecten voor zonnepanelen en isolatieproducten pv- en isolatieveilingen, wijkaanpakken en een innovatief energiebespaartraject voor minima.

Een mogelijke oplossing voor de gesignaleerde klantreisstagnatie tussen interesse en uitvoering is de in 2016 door energieadviesbedrijf Susteen geïntroduceerde energiebespaargarantie. Op basis van een pilot zijn 25 geïnteresseerde huiseigenaren pakketten energiebesparende maatregelen inclusief garantie geoffreerd. Ruim 40% van de deelnemers verduurzaamde ook daadwerkelijk vergaand hun woning. Uit de gemeentelijke ambities en de succesvolle pilot van Susteen ontstaat een nieuwe propositie: bespaargarantie naar energieneutraal. Een volledige ontzorgservice inclusief bespaargarantie om de klantreis naar (bijna) energieneutrale verduurzaming simpeler, makkelijker, en aantrekkelijker te maken.

Op basis van inzichten uit de consumentenpsychologie opgedane ervaringen willen we binnen het project meer leren begrijpen van elke stap die consumenten op de klantreis zetten, en zo inspelen op het gedrag van potentiele early majority verduurzamers. Zo ondersteunen we consumenten middels bijvoorbeeld flexibele contracten, aantrekkelijke financiering en een actief bedrijvennetwerk.

Om kennis te verhogen, bereik te vergroten, en vooral om een marktgedragen propositie te creëren zetten Leeuwarden en Susteen in op innovatief veldonderzoek naar de effectiviteit van verscheidene wervingsstrategieën onder demografisch bepaalde marktsegmenten. We denken daarbij aan traditionele marketing maar ook aan CRM (dripcampaigning). Een bijzondere focus ligt op de nog niet of amper bereikte segmenten. Het bereiken van deze doelgroep is onmisbaar om de volgende stap van grootschalige verduurzaming (Leeuwarden 2.0) te nemen.

Twitter

On the map

0  Comments

Cookie settings