Duinwijck Vlieland

Antoine Maartens April 06, 2017
931 keer bekeken 0 comments

Op deze pagina vind u alle Innovatieve Aanpakken. Zie ook de kaart voor een geografisch overzicht van de aanpakken in één oogopslag.

De wijk Duinwijck op Vlieland wordt nu verwarmd door twee grote gasketels en een warmtenet, dat warmte en warm tapwater via warmtewisselaars in de 38 woningen brengt.

Het warmtenet werkt nu niet efficiënt:

de ketels zijn te groot

er is lekkage

het lijkt er sterk op dat er minerale afzettingen zijn in het net.

Deze aanpak bestaat uit de volgende elementen:

Bewustwording van de inefficiëntie van de werking van het huidige warmtenet bij de bewoners, aanhakend bij de Vlieland Duurzaam! Beweging die naar een CO2 vrij Vlieland streeft;

Correct dimensioneren van het warmte aanbod via warmteverliesberekeningen (ISSO 51, 53, 57) van de woningen;

Aanbieden van de warmte via een andere warmtebron / andere warmtebronnen. De opties daarvoor zijn warmtepomp met zonnecollectoren aanvulling vanaf de daken of houtpellets met zonnecollectoren aanvulling vanaf de daken;

Moderniseren van de warmtewisselaars zodat beschikbare warmte optimaal wordt gebruikt

Optimaliseren werking van het warmtenet zelf;

Monitoring van resultaten en kosten zodat er leereffect ontstaat voor andere, soortgelijke warmtenetten.

Twitter

On the map

0  Comments

Cookie settings