Aardgasloos Purmerend

Maaike Wever March 28, 2017
1033 keer bekeken 0 comments

Op deze pagina vind u alle Innovatieve Aanpakken. Zie ook de kaart voor een geografisch overzicht van de aanpakken in één oogopslag.

In Purmerend is ruim 75% van de bestaande woningbouw aangesloten op het warmtenet van de stadsverwarming. Het warmtenet wordt gevoed met warmte van een biomassacentrale en levert CO2 neutrale warmte.

Hiermee is de gemeente Purmerend koploper en heeft de ambitie om de eerste aardgasloze gemeente van Nederland te worden.

Het warmtebedrijf Stadsverwarming Purmerend BV (SVP) heeft recent laten onderzoeken (DWA) wat de mogelijkheden en consequenties zijn om Purmerend los te koppelen van aardgasnetwerk. Het onderzoek heeft aangetoond dat het technisch mogelijk is, wat de globale investeringskosten zijn en in welke wijken de grootste kansen liggen op dit moment. Op weg naar een aardgasloos Purmerend zullen hobbels genomen moeten worden. Het vraagt om betrokkenheid en daadkracht. Richting provincie en Rijk zal daarom de communicatie opgestart worden om Purmerend aan te wijzen als proeftuin voor een aardgasloze gemeente met bijbehorende spelregels (maatwerk).

De innovatieve aanpak

De aanpak is er op gericht woningen optimaal te isoleren in combinatie met een aansluiting op stadsverwarming, of het overgaan naar All Electric-oplossingen of een andere energieneutrale oplossing. Door optimaal te isoleren wordt in eerste instantie een forse energiebesparing gerealiseerd, daarnaast worde de resterende warmtevraag duurzaam ingevuld. De alliantie acht naast het ‘ontzorgen’ van de klant (klantreis), het prijsinstrument vitaal in deze aanpak omdat in de bestaande bouw particuliere woningeigenaars moeten worden verleid om de stap te zetten.

Er zal een pilot worden opgestart met als doel een product-marktcombinatie op te tuigen die eigenaar-bewoners stimuleert en ondersteunt om het energetische niveau van de woningen te verhogen. Hierbij moet ruimte zijn om zelf het tempo te bepalen en keuzes te maken richting energieneutraal.

Met het warmtebedrijf SVP, Liander (netbeheerder) en de corporaties/coöperaties en bewoners wordt een wijk uitgezocht waar een pilotproject uitgevoerd zal gaan worden.

Een eerste aanzet voor een wijk is gedaan in het onderzoek van DWA. Dit onderzoek laat o.a. zien welke wijken financieel het aantrekkelijkste zijn om los te koppelen van het aardgas.

De kracht van de innovatieve aanpak is dat voor de pilot de garantie wordt afgegeven dat de gebruiker (bewoner)financieel niets inlevert.

De innovatieve aanpak moet uiteindelijk leiden tot een werkbaar concept dat kan worden toegepast in andere buurten en wijken.

Twitter

On the map

0  Comments

Cookie settings