Aanpak DE Energie-woonloket

Thijs Berends March 28, 2017
432 keer bekeken 0 comments

Op deze pagina vind u alle Innovatieve Aanpakken. Zie ook de kaart voor een geografisch overzicht van de aanpakken in één oogopslag.

De aanpak ziet er kort beschreven als volgt uit. Het (inter-)actief benaderen, motiveren en ondersteunen van eigenaar-bewoners, op basis van 1. de neutrale, ideëel gedreven uitgangspositie van Deventer Energie als coöperatie; 2. een portfolio van integrale woningverbetering-opties voor

 (a) energiebesparing/-verduurzaming, (b) extra energie comfort, (c) extra wooncomfort. Deze opties steunen op aanbod van gekwalificeerde partijen en zijn desgewenst stapsgewijs te realiseren.

een permanente werkstructuur in een mix van professionals en vrijwilligers met centrale en decentrale fysieke informatie- en wervingsfaciliteiten over de gehele gemeente gespreid;

een online- en offlinebenadering waarmee een eigenaar/bewoner gestimuleerd vanuit een uitgebreide marketing-/communicatie- en activiteitenkalender.

Twitter

On the map

0  Comments

Cookie settings