Aardgasloze wijk

Remco Spoelstra March 28, 2017
596 keer bekeken 0 comments

Op deze pagina vind u alle Innovatieve Aanpakken. Zie ook de kaart voor een geografisch overzicht van de aanpakken in één oogopslag.

Er dient zich een unieke kans aan in een wijk in Woerden. Woerden heeft de ambitie om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn, netbeheerder Stedin heeft in deze wijk een vervangingsopgave m.b.t. de gasinfrastructuur en woningcorporatie GroenWest wil haar bezit toekomstbestendig maken.

De drie partijen zijn zich bewust van deze kans en willen samen onderzoeken hoe deze kans is om te zetten naar het realiseren van gasloze bestaande bouw wijk. Hiervoor bekijkt GroenWest – in nauwe samenspraak met Stedin en de gemeente – of het in dezelfde wijk ervaring kan opdoen met NOM renovaties van +/- 30 woningen, wat betekent dat deze woningen na renovatie geen gas meer zullen gebruiken. Dit zou een start kunnen zijn van een gasloze, klimaatneutrale bestaande woonwijk.

Een van de onderzoeksrichtingen is een lokale entiteit (gedacht wordt aan een coöperatie) die als drijvende kracht fungeert. Vanuit de doelstelling ‘in 2030 aardgasloos’ kunnen de partijen doorrekenen welke collectieve en individuele stappen nu en in de komende jaren rendabel uitgevoerd kunnen worden in verhouding tot de huidige totale energierekening van de wijk (€ 1,9 mln per jaar). Mogelijk kunnen ook wijkbewoners lid worden van deze coöperatie, mits zij de doelstelling onderschrijven. Leden committeren zich bijvoorbeeld aan het doen van rendabele investeringen in hun eigen assets zoals woning of netwerk. De coöperatie financiert in dat geval zichzelf en kan fungeren als communicatie- en adviescentrum; ze enthousiasmeert wijkbewoners en informeert hen (leverancier onafhankelijk) over de beste stappen richting aardgasloos en begeleidt de renovatie en/of selecteert partijen die bewoners volledig ontzorgen. Door bovendien energievraag en -aanbod slim op elkaar af te stemmen (met opslag, trading en besparing) creëert de coöperatie mogelijk een positieve business case voor de wijk. De ‘stok’ dat het gasnet in 2030 verwijderd wordt, kan ingezet worden om te zorgen voor urgentie bij bewoners.

Twitter

On the map

0  Comments

Cookie settings