Eerst Aanpakken, dan Opschalen!

Margreet van der Woude March 28, 2017
603 keer bekeken 0 comments

Op deze pagina vind u alle Innovatieve Aanpakken. Zie ook de kaart voor een geografisch overzicht van de aanpakken in één oogopslag.

Om de doelstelling van een klimaatneutrale regio IJmond-Zuid Kennemerland in 2050 te halen, moeten er jaarlijks circa 3.000 woningen energieneutraal gerenoveerd worden of in (no regret) stappen daar naar toe.

Om die reden voeren de Rijksoverheid, de Provincie Noord-Holland en de gemeenten in de regio de druk op woningeigenaren op, om de eigen woning energiezuiniger te maken. Een van de instrumenten daarvoor is onderstaande Innovatieve Aanpak.

In onze Aanpak is een grote rol weggelegd voor de bestaande Stichting Huizen Aanpak (SHA). Doel van SHA: verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. De aan de Stichting deelnemende bouwers, installateurs, architecten, adviseurs en overheden vormen al sinds 2013 een netwerk met een degelijke overlegstructuur, een energieloket en uitstekende bewonersrelaties. De SHA fungeert als betrouwbare lokale gids, garandeert dat samenwerkingen en (prijs)afspraken worden nagekomen en dat de consument alles vanuit één loket kan (laten) regelen.

Het Consortium Samenwerkende Vakmensen is de uitvoeringsorganisatie van SHA. Zij hebben uit eigen gelederen zes Productmarktcombinaties (PMC) geformeerd voor evenzovele woningtypen.

In een Innovatieteam van experts en studenten worden de renovatieconcepten verder (door)ontwikkeld en kwalitatief en prijstechnisch verbeterd.

De SHA wordt via marketing strategisch in de markt gepositioneerd. Een goede interne en externe communicatie, ondersteund met online marketing, zal voor zichtbaarheid en vindbaarheid zorgen. De dienstverlening van de deelnemende aanbieders wordt via training geoptimaliseerd.

SHA werkt samen met het project ‘De Energieke Stad 2.0, laat Open Data voor je werken’. Dit is een open data platform met applicaties om nuttige data beschikbaar te stellen voor ondernemers en bewoners. Door informatie als ‘open data’ beschikbaar te stellen kunnen burgers en bedrijven nieuwe online informatiediensten ontwikkelen voor energiebesparing en energieopwekking.

Met de huidige landelijke financierings- en subsidiemogelijkheden en de bijdrage van de Subsidie Innovatieve Aanpakken wordt de huidige verbouwcapaciteit van SHA opgevoerd van 10 tot 300 woningen. Dat is een ambitieuze maar realistische schaalsprong met een potentiele jaarlijkse omzet van € 3.000.000 tot € 6.000.000. Hiermee heeft de SHA een goed verdienmodel om voor 1 januari 2020 op eigen benen te staan.

Twitter

On the map

0  Comments

Cookie settings