Energie Utopia Hart van Brabant

Nicolaas Veltman March 28, 2017
782 keer bekeken 0 comments

Op deze pagina vind u alle Innovatieve Aanpakken. Zie ook de kaart voor een geografisch overzicht van de aanpakken in één oogopslag.

Hart van Brabant richt zich in fase 1 op het ontwikkelen van concrete PMC’s gebaseerd op minimaal 4 ideale woningtypes (met seriematig opschalingsperspectief) in ideaaltypische woonwijken van Tilburg en Dongen.

Er worden “bootcamps” georganiseerd waar private partijen (via bouwteamvergaderingen en peer review checks) kansrijke energie-neutrale, levensloopbestendige en leefstijlgerichte concepten uitwerken (vraaggericht NOM, NOM-Ready, Energieneutraal, Passief etc.). Hiervoor worden vooroplopende consortiumpartners uit de hele bouwketen (landelijke industrie en regionale bouw- en installatiebedrijven, etc.) alsmede ervaren marketeers en communicatiedeskundigen uitgenodigd. In co-creatie wordt (in versnellingssessies) energie-renovatieconcepten vertaald naar concrete renovatieproducten die zijn “ingepakt” in een aanbodpropositie, inclusief indicatieve prijsststellingen, financieringsarrangementen, prestatiegaranties, servicecontracten en andere verkoopondersteunende elementen.

Tegelijkertijd worden deze PMC’s in het “experimenteercentrum” aan bewoners uit prioritaire wijken voorgelegd (representatief zowel sociaal demografisch als qua leefstijl en meer of minder energiebewust). Dit burgerpanel heeft tot doel om naast bevordering van de klantgerichtheid aan private kant ook de klantgerichtheid aan publieke kant te bevorderd t.o.v. langlopende regionale bewustwordings- en wervingscampagnes. Deze essentiële campagne worden momenteel ontwikkeld met behulp van externe communicatiedeskundigen en lokale energiecoöperaties. De klant moet immers eerst de klantreis in worden gebracht alvorens deze te kunnen doorlopen.

Met als motto “goed voorbeeld, doet goed volgen” worden, naast de inzet van regionale beroemdheden ook de ervaringsverhalen van eerste Energiepioniers multimediaal opgetekend en regio-breed uitgedragen via zowel oude als nieuwe media.

In enkele specifieke targetwijken in Tilburg en Dongen (vooralsnog De Blaak, Berkel-Enschot en De Reit en Wandelbos voor Tilburg en West1 voor Dongen) worden met behulp van in die wijk dominante leefstijlprofielen en ideaaltypische woningen ook concrete wervingscampagnes opgestart. Hierbij worden ook lokale makelaars en financiers betrokken en zullen energieambassadeurs worden ingewerkt die bij bewoners de vraag ophalen en direct antwoorden kunnen geven op vragen over de PMC’s uit de bootcamps. Bij gebleken succes in fase 2 wordt in fase 3 opgeschaald naar de andere regiogemeenten. Deze aanpak staat immers niet los van wat er al gedaan wordt. Het vult de hiaten in die lopende projectaanpakken uit de bestaande regionale Green Deal.

Twitter

On the map

0  Comments

Cookie settings