De VvE NoMt mee!

Reinier Buisman March 28, 2017
637 keer bekeken 1 comments

Op deze pagina vind u alle Innovatieve Aanpakken. Zie ook de kaart voor een geografisch overzicht van de aanpakken in één oogopslag.

Groningen Woont Slim (GWS) is sinds 2013 het energieloket van de gemeente Groningen. Hier zijn als Blok voor Blok project concepten en instrumenten (klantreis, CRM, online e-tools) ontwikkeld, die momenteel in heel Nederland navolging vinden.

Inmiddels hebben een kleine 10.000 bewoners ‘eerste hulp bij energiebesparing’ gekregen. In 2015 is het loket doorontwikkeld tot een platform voor de gehele regio Groningen met ruim veertig diensten.

Het aandeel eigenaren die onderdeel uitmaken van VvE’s is in ons klantenbestand (CRM) sterk ondervertegenwoordigd in verhouding tot het aantal VvE-woningen, ondanks een aantal op VvE gerichte campagnes. Grotere VvE’s hebben in de regel hun beheer professioneel geregeld, de kleine VvE (<6) niet. De meeste kleine VvE’s zijn vaak slapend of bij voorbaat ontmoedigd om zich collectief te oriënteren, laat staan te adviseren over verduurzaming. Wij constateren een niet of moeizaam startende klantreis. Wij gaan deze aanloop vergroten door intensieve marketing op deze groep. Ons product is advisering en begeleiding van zowel individuele leden als de VvE in zijn geheel in combinatie met specifiek ontwikkeld verduurzamingsaanbod voor kleine VvE’s.

Dit aanbod is maximaal individualiseerbaar, zodat het voor individuele leden mogelijk wordt meer duurzaamheidsmaatregelen te treffen voor het eigen appartement in plaats van voor de gehele VvE. Denk aan verduurzaming van binnen uit, verduurzaming van (alleen) de schildelen van het appartement, individuele installaties etc. Het collectief te verduurzamen deel wordt kleiner, zodat ook daar de drempel tot verduurzaming verlaagd wordt. Naast technisch aanbod gaat het hier ook over het ontwikkelen en bieden van de juridische en organisatorische mogelijkheden.

Het technische aanbod is NOM-ready, de VvE kan na deze activering en advisering gebruik maken van de overige dienstverlening van GWS (concreet aanbod – financieringsadvies – ontzorging t/m uitvoering.) GWS werkt voor deze overige dienstverlening met de retailformule van Reimarkt en specialistische VvE adviseurs.

Twitter

On the map

1  Comments

Alfred Middelkamp April 06, 2018

De VNG-aanpak ‘De VvE NoMT mee!’ richt zich in Groningen op het verduurzamen van VvE's. afgelopen anderhalf jaar hebben wij ervaring opgedaan en geleerd waar wij al goed al in zijn, maar ook waar wij ons klantproces nog moeten verbeteren. Om hier goed grip op te krijgen hebben wij samen met expert Marcel Aalders een waardepropositie-ontwerp gemaakt, waarbij we een klantprofiel hebben opgesteld, onder te verdelen in klanttaken, pijnpunten en winstpunten. Het VvE-bestuur beschouwen wij daarbij als de klant. Op basis van dit klantprofiel hebben wij een value map opgesteld, onder te verdelen in winstgenerators, pijnverzachters en producten en services. Het klantprofiel en de value map zijn de input voor een schets van de Customer journey (klantreis). De resulterende klantreis en een uitgebreid verslag zijn te vinden in de kennisbank voor dit project:

https://www.innovatieve-aanpakken.nl/kennisbank/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1003949

Als u hier meer over wilt weten, neem dan contact op met Josien Kruizinga (josien@reimarkt.nl / +31631525511) of Marcel Aalders (marcel@aaldersmm.nl / +31641903279). Wij zijn erg benieuwd of andere aanpakken ook al een klantreis voor VvE’s hebben. En alle feedback op onze klantreis is natuurlijk van harte welkom

Cookie settings